Kannanottoja

Listassa on esitelty Terveydenhuollon psykologit ry:n kannanottoja

 • Kannanotto Lapsi- ja perhepalveluiden valtakunnalliseen muutosohjelmaan (LAPE)
 • Kannanotto hankkeeseen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa
 • Lausunto Depression Käypä hoito -suosituksen päivitykseen
  Lue lausunto (PDF)
 • Lausunto seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmaan vuosille 2014-2020
  Lue lausunto (PDF)
 • Lausunto kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman väliraporttiin
  Lue lausunto (PDF)
 • Lausunto ohjausryhmän muistioon: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
  Lue lausunto (PDF)
 • Lausunto lakiehdotukseen iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta
  Lue lausunto (PDF)
 • Kommentti koskien lastensuojelulain uudistamisesitystä
  Lue lausunto (PDF)
 • Lausunto psykoterapeuttikoulutuksen uudistamisesta
  Lue lausunto (PDF)
 • Lausunto neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevasta asetusluonnoksesta
  Lue lausunto (PDF)
 • Lausunto vaihtoehtohoitoja käsittelevälle työryhmälle.
  Lue lausunto
  (PDF)
 • Lausunto Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta 2007-2010. Lue lausunto (PDF)
 • Lausunto opiskelijaterveydenhuollon tavoitteiden ja sisällön kehittämistyöryhmän muistiosta ja opiskelijaterveydenhuollon opasluonnoksesta. Lue lausunto (PDF)
 • Lausunto lastenneuvolatoiminnan asiantuntijatyöryhmän muistiosta ja oppaasta lastenneuvolatoiminnan järjestämiseksi kunnissa, Sosiaali- ja terveysministeriö Lue lausunto (PDF)
 • Lausunto psykoterapiakoulutustyöryhmän muistiosta, Opetusministeriö ja Sosiaali- ja terveysministeriö Lue lausunto (PDF)
 • Depression käypä hoito – suositus, Duodecim
 • Työnjako ja työrasitus mielenterveyspalveluissa, Sosiaali- ja terveysministeriö