Kun katseet kohtaavat – Kokemus

Kun katseet kohtaavat -teeman kokemuslinkeissä on hankkeita, joissa on hyödynnetty valokuvaa itsen katsomisen ja nähdyksi tulemisen prosessissa. Tämä prosessi on tärkeä osa tasapainoista kehitystä ja kasvua sekä oman minuuden löytämistä.

Satu Jokiniemi ja Heidi Kantonen: Nähdyksi tulemisen merkitys. Valokuvatyöskentelyn hyödyntäminen päiväkodissa. Opinnäytetyö (YAMK) Turun ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma (2012).
Kehittämishankkeessa kokeiltiin, voidaanko valokuvatyöskentelyn avulla vahvistaa lapsen ja päiväkodin työntekijän välistä suhdetta sekä lapsen mahdollisuutta tulla nähdyksi yksilönä päiväkodin arjessa suurista ryhmistä huolimatta. Toteuttamaamme valokuvatyöskentelyyn kuului lasten omakuvien työstämistä eri tavoin ja uusien voimauttavien valokuvien ottamista. Kehittämishankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi hyödynnettiin lisäksi kasvatuskumppanuutta ja pienryhmätoimintaa.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/68099/Kantonen_Heidi.pdf?sequence=1

Satu Pasio: Matkakertomus katseen kohtaamisesta. Narratiivistaiteellisen valokuvaprosessin merkityksellisyys. HAMK, ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, syksy 2015.
Katseen ja katseen suuntien merkitys ohjaustyölle lähtee ajatuksesta, että katse tekee näkyväksi. Katseella on voimakas vaikutus, se voi olla kannustava tai arvosteleva, rohkaiseva tai välinpitämätön. On merkitystä sillä, miten katsoo, ja se on tärkeää muistaa ohjaustoiminnassa. On myös hyvä tiedostaa ohjaustilanteissa sekä menetelmissä olemassa olevia katseiden suuntia. Ne eivät ole pelkästään silmien kautta kulkevia katseita, vaan myös toimintaa ympäröivää katseiden kulkua, tarkastelun suuntia.
Näkyväksi tekeminen on ohjaustoiminnan ydintä. Asiakas tekee omia teoksiaan näkyväksi, samalla itseään näkyväksi. Myös ohjaaja tekee asiakasta näkyväksi omalla huomiollaan ja kunnioituksellaan. Ohjaaja on myös näkyväksi tekemisen mahdollistaja tarjoamalla puitteet ohjaustoiminnan ympärille.
Valokuvien näyttämisen ja katsomisen kautta voi olla helpompi lähestyä ja jakaa asioita, kuva toimii silloin samalla katsomisen kohteena ja sen myötä esim. keskustelun apuna. On helpompaa katsoa ja kertoa kuvan välityksellä
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/102691/Pasio_Satu.pdf?sequence=1

Johanna Olli: Katso lapsen leikkiä. Artikkeli Leikkipäivä -sivulla.
Milloin olet viimeksi katsonut, kun lapsi leikkii? Kun katsoit, millaisten lasien läpi katsoit? Oliko silmilläsi turvallisuuslasit, joiden läpi katsotaan vain sivusilmällä, ettei mitään vaarallista tapahdu? Vai kyllästymislasit; taas se toistaa tota samaa juttua ja mun pitää istua tässä vahtimassa? Tai ehkä kiirelasit; pitäisi ehtiä sitä ja tätä ja leikkiäkinkö vielä? Vai mietitkö koko ajan, miten sinun pitäisi lasta hänen leikissään opettaa, kasvattaa ja ohjata?
Mitähän jos katsoisit lapsen leikkiä kiinnostuneena ja ihmetellen, miten sataprosenttisesti lapsi keskittyykään tekemiseensä, miten läsnä hän on hetkessä? Näkisitkö, että lapsella on tekemisessään tarkoitus ja mieli – vaikket ehkä näekään, mikä se tarkoitus on? Osaisitkohan silloin itsekin olla enemmän läsnä tässä hetkessä?
https://www.xn--leikkipiv-12ac.fi/katso-lapsen-leikkia/

Hilkka Munter: Leikin koti. Artikkeli Leikkipäivä -sivulla.
Vauva katsoo sinua silmiin. Sinä katsot vauvan silmiin. Hymyilet, vauva hymyilee sinulle. Juttelet vauvalle, kujertelet, kuiskaat, lähes laulat. Vauva ääntelee, toistat, muuntelet, toisianne jäljitellen jatkatte äänten ja ilmeiden leikkiä. Lapsen omaelämäkerrallisessa muistissa leikki ja kokemukset kauneudesta ja hyvästä olosta solmiutuvat ja pysyvät erottamattomina ensimmäisten elinvuosien ajan. Nämä kokemukset eivät synny ilman leikkiin kutsuvaa ja leikkiin kutsuttavaa toista ihmistä, katseiden kohtaamisessa ja hymyssä välittyvää viestiä – ”tämä on leikkiä”! Tähän vauva on valmis ja tätä hän pyytää. Tässä on leikin koti.
https://www.xn--leikkipiv-12ac.fi/leikin-koti/

Maria-akatemia ry: Katse-toiminta.
KATSE-toiminta haastaa pohtimaan katseen merkitystä. Katse viestittää hyväksyntää, välittämistä, arvostusta ja iloa kuten myös tarpeellisia rajoja. Katse kertoo: ”Minä välitän sinusta” ja ”Nyt riittää!”. Kun näemme itsemme arvokkaina, voimme jokainen välittää hyvää katsetta ja uskallamme nähdä myös epäkohtia, joihin on jokaisen vastuu puuttua.
http://www.maria-akatemia.fi/katse-toiminta