Muistisairaudessa muutos koskettaa

Näytelmä Isä Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilassa 9.2.2017 keräsi katsomon täyteen nuorta ja vanhaa yleisöä. Näytelmässä näkyy muistisairauden monimuotoisuus. Muisti kantaa persoonallisuutta ja persoonallisuus rapautuu sairauden etenemisen myötä. Raskasta ja rankkaa, mutta tärkeää tuoda esille.

Näytelmässä isän elämän raamit alkavat hämärtyä: miten asiat ovat, mitä oikein tapahtuu ja miksi? Isä etsii hämmennykseensä loogisia selityksiä, tulkitsee tilanteita omalla tavallaan, epäilee muiden tarkoitusperiä ja pitää sitkeästi kiinni tutuista kuvioista ja tottumuksista. Oma kello on hyvin tärkeä esine, jonka merkitystä muut eivät ymmärrä.

Muistisairaus muuttaa myös suhteita läheisiin. Vuorovaikutustilanne voi muuttua pikkuhiljaa tai hyvinkin yllättävästi. Sairastuneen mielialamuutoksiin tai epäilyajatuksiin ei osaa varautua. Keskustelut jumittuvat sairauden ja hoitamisen ympärille; näköpiiri kapenee ja läheisen sairaus täyttää elämän.

Näytelmässä läheisten huoli näkyy ahdistavana: tuska ei helpota, selkeää hoitopolkua on vaikea löytää, tilanteet toistuvat uuvuttavina. Perheenjäsenten käsittelykeinot ovat vielä huolen ja avuttomuuden sävyttämät, mielellistäminen vasta aluillaan ja huumori kadonnut. Hyvätkin tilanneratkaisut herättävät syyllisyydentunteita ja päätökset voivat olla ennenaikaisia tai liian myöhässä.

Ajan kuluessa syntyy uusia kysymyksiä: Pystynkö ymmärtämään ”toiseksi” muuttumista? Pystynkö luopumaan omista odotuksistani? Osaanko itse muuttua hoivaajaksi omalle hoivaajalleni? Vasta vähitellen on mahdollista ymmärtää muistisairauden eri puolia, sen vaikutuksia mielensisäisiin prosesseihin sekä sen ulkoistumista lähisuhteisiin.

Näytelmä kuvaa sairausprosessia elävästi, näyttää syitä sanoille ja teoille sekä auttaa samaistumaan muistisairaan hämmentävään maailmaan. Esityksen tunnelma on lohdullinen ja tukeva: hoitamisen kaari vahvenee, mikä ohjaa sairastuneen ja läheisten elämää rauhallisempaan suuntaan.

Koonnut Eila Kallio

 

Aivoterveyteen liittyvää luettavaa:

Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2/2017: Terveet aivot 100 vuotta: Katsaus

Perttu J. Lindsberg ja Jyrki Korkeila: Suunta kohti aivosairauksien terveysohjelmaa. Tavoitteena aivojen elämänmittainen terveys.

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo13527.pdf

Timo Strandberg ja Miia Kivipelto: Terveet elämäntavat – terveet aivot.

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo13507.pdf

Pentti Tienari ja Liisa Myllykangas: Aivojen vanhenemisen ”geneettinen koodi”.

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo13512.pdf

Jyrki Korkeila: Terve mieli terveissä aivoissa.

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo13528.pdf

Harriet Finne-Soveri: Muuttuva maailma, muuttuva vanhuus

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo13510.pdf