Terveydenhuollon psykologit ry

Terveydenhuollon psykologit ry on ammatillis-aatteellinen asiantuntijajärjestö, jonka toimintamuotoja ovat:

  • terveydenhuollon alueella tapahtuvan kehityksen ja tieteellisen tutkimuksen seuraaminen
  • psykologisen asiantuntemuksen tarjoaminen terveydenhuollon kehittämisen kysymyksiin
  • terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja opetustoimen suunnitteluun ja kehitykseen vaikuttaminen kannanotoin lakiluonnoksiin, komiteamietintöihin, työryhmien muistioihin ja selvityksiin
  • terveydenhuollon alueella toimivien ammattiryhmien koulutuksen ja moniammatillisen yhteistyön edistäminen

Terveydenhuollon psykologit ry on perustettu 12.09.1972.