Yhdistystoiminta päättynyt

Terveydenhuollon psykologit ry:n hallitus kiittää yhdistyksen toiminnan päättyessä jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita menneistä antoisista vuosista.

Koulutusten ja ajankohtaisten aiheiden esiin nostamisen avulla yhdistys on vuosien mittaan tuonut oman panoksensa psykologisten seikkojen soveltamiseen erityisesti sosiaali- ja terveysalalla.

Yhdistys on toiminut yhteistyökumppanina asiantuntijoiden ja yhteiskunnallisten päättäjien kanssa, mutta myös psykologisen tiedon jakajana kansalaisille. Tässä vaiheessa voimme ilolla todeta, että psykologisten näkökulmien tuntemus on lisääntynyt huomattavasti, mikä on lisännyt yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointia.

Yhdistysmuotoisen toiminnan päättyessä verkkosivut arkistoineen tarjoavat edelleen mahdollisuuden tutustua psykologisiin kysymyksiin ja ajatuksiin.

”Vanheneminen on luopumista elämästä. Luopuminen antaa merkityksen eletylle elämälle ja tehdylle työlle.”