Vuoden teema 2016 – Selviytyminen

Selviytyminen on prosessi, missä ihminen ottaa psyykkiset voimavaransa tehokkaaseen käyttöön. Puhutaan myös joustavasta henkisestä sopeutumisesta, resilienssistä. Selviytymiseen liittyy uudenlaisten näkökulmien etsimistä ja löytämistä vaikeina kriisiaikoina. Aiheeseen liittyviä tuntemuksia, ajatuksia ja kirjoitelmia on koottu linkkivihjeiksi tietämys-, elämys- ja kokemusotsakkeiden alle.

Elämys
Tällä sivulla esittelemme linkkejä, joiden kautta selviytymisen teemaan voi tutustua elämyksellisesti eri taiteenlajien näkökulmista.

Tietämys
Tällä sivulla esittelemme linkkejä, joiden kautta selviytymisen teemaan voi tutustua tiedollisesti artikkelien, kirjojen ja tutkimusraporttien kautta.

Kokemus
Tällä sivulla esittelemme linkkejä, joiden kautta selviytymisen teemaan voi tutustua aiheeseen perehtyneiden ammattilaisten näkemysten ja kokemusten välityksellä.