HANKKEITA

Sosiaali- ja terveysministeriö: Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa.
Työryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:34. 22.10.2014.
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1894193

Sosiaali- ja terveysministeriö: Mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa pohtiva työryhmä.
Väliraportti. Raportteja ja muistioita 2014:3, STM 19.02.2014.
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1875322

Isyyden pelikentät - työkirja miehille ja isille
Pohditko joskus muistojasi omasta isästäsi? Herättääkö miehisyys sinussa kysymyksiä? Oletko koskaan ajatellut tarkastella omaa toimintakykyäsi? Työkirjan avulla jokainen isä voi kohdata muistojaan omasta isästä, pohtia miehisyyksiä, arvioida toimintakykyään ja muutenkin toimia oman elämänsä ja isyytensä parhaimpana asiantuntijana. Työkirjan tavoitteena on tukea miehen isyyttä, herättää ajatuksia, tunteita ja toimintaa, jotta isyyden valtavan tärkeä haaste tulisi mahdollisimman hyvin ja suhteellisuudentajuisesti täytetyksi.
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kattapidempaa/tyokirjat/

Isänä työelämässä -projekti on päättynyt 31.12.2013.
Projektin tavoitteena oli edistää isäystävällistä työkulttuuria sekä lisätä tietoisuutta työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollisuuksista.
Projekti on julkaissut kaksi opasta ja loppujulkaisun: Vapaudu isyyteen -flyeri, tuleville ja uusille isille. Isätietoa - asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa -opas. Isänä työelämässä -isäystävällistä työkulttuuria luomassa -lehti (loppujulkaisu).
http://www.lamk.fi/isanatyoelamassa/Sivut/default.aspx

Väestöliiton Poikien Puhelin on auttava puhelinpalvelu alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille. Puheluihin vastaa aikuinen, ammatillisesti poikien maailmaan perehtynyt mies. Toimintaperiaatteena on antaa suoria vastauksia suoriin kysymyksiin. Poikien Puhelin päivystää ma - to kello 13-18 numerossa 0800 94 884.
http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/ palvelut/puhelinneuvonta/poikien_puhelin/

Varusmiesten tukipuhelin
Tuleva armeijapalvelu tai palveluksessa olo voi herättää monia kysymyksiä mm. parisuhteen, talouden, jaksamisen ja palveluksessa pärjäämisen suhteen. Tukipuhelimeen voi ja kannattaa soittaa myös ennaltaehkäisevässä mielessä. Tällä tavalla ongelmat eivät pääse kasvamaan liian suuriksi ja tuleva armeijapalvelus kohtuuttoman raskaaksi. Puhelinpalvelu numerossa 0800 180 362 tarjoaa keskustelutukea kutsuntoihin osallistuville, varusmiespalvelusta suorittaville miehille ja naisille, heidän omaisilleen sekä palveluksesta kotiutuneille.
http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/ palvelut/puhelinneuvonta/varusmiespuhelin/

Suomen Mielenterveyseura, e-mielenterveys : Maskuliininen ja feminiininen suru.
http://www.e-mielenterveys.fi/vaikeat-elamantilanteet/suru/maskuliininen-ja-feminiininen-suru/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen –toimintamalli tarjoaa psykososiaalisia tukitoimia nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Toimintamalli mahdollistaa aktiivisen tuen tarjoamisen nuorille miehille kutsunnoissa ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeytyessä.
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/4d524725-928c-412c-9298-661b2f3d9bae
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/aikalisa


Miestyön foorumin alustuksia
http://www.miestyonfoorumi.fi/tiivistelmat/36

Poikien talo on Kalliolan Nuoret ry:n nelivuotinen (2011-2014) kehittämishanke, jonka kohderyhmänä ovat 10-28 -vuotiaat pojat ja nuoret miehet. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Poikien Talon matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmätason toimintojen avulla tuetaan poikien ja nuorten miesten psykososiaalista kasvua ja kokonaisvaltaisen sukupuoli-identiteetin kehittymistä. Poikien Talon palvelut on kohdennettu erityisessä syrjäytymisvaarassa oleville pojille ja nuorille miehille.
http://poikientalo.fi/

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta. http://www.miessakit.fi/fi/etusivu

Ajankohtaista
 

VUODEN TEEMA 2014
Miehen mieli

Lue lisää

Miehen mieli - kokemuksia väkivaltaa käyttäneiden miesten maailmasta
Referaatti (PDF)

Boyhood-elokuva
Kooste (PDF)